Blandande ljus i natten

’Bländande ljus i natten’ is an electronic piece composed in 2012 where a text by Stig Dagerman is read and electronically manipulated.


‘Bländande ljus i natten’ is a song from the song collection "Eleven arias" with text by several nordic poets. It is also a part of the chamber opera "The Illuminated Traces of Ligeia”.


____________________________________

Material to download:

Soundfile (contact the composer to get the file)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


BLÄNDANDE LJUS I NATTEN

'...' Det finns en punkt i en människas liv 

som är till för att inte beträdas. 

Den är som ett osynligt fyrtorn 

som fungerar några gånger under ens liv 

och under det kortaste av ögonblick 

slungar ut en serpentin av bländande ljus i natten, 

en svindlande sekund – 

bara en sekund, 

men det är nog. 

Själva mörkret tycks klyvas 

av en förfärlig vägg av ljus 

och som en mal dras man obönhörligt dit, 

och så är plötsligt allting över: 

ljuset slocknar 

men det brinner ännu på ens näthinnor 

och med ögonen blödande av ljus söker man sej fram 

till denna förut endast anade hemlighetsfulla punkt, 

beredd på allt, 

beredd till att möta både frälsningen och undergången, 

den hela sanningen 

eller den hela lögnen. '...'


Text by Stig Dagerman from ”De dömdas ö"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SHINING LIGHT IN THE NIGHT

'...' There is a moment in a human life

that exists to not be spoiled.

It is like an invisible lighthouse

that function a few times during a life

and during the shortest of moments

throws out a streamer of shining light in the night, 

an astronomical second -

only a second,

but that is enough.

Even the darkness seems to split

by a terrifying wall of light

and like a moth you are drawn to it inexoribly, 

and, suddenly it is over:

the light fades away

but it still burns on your retinas

and with your eyes bleeding of light, you reach 

for the previously only just imagined mysterious point, 

ready for it all

ready to meet both the redemption and the end, 

the whole truth

or the whole lie. '...'


Translation by Ylva Lund Bergner